flag-2Betaalmethodes

Beeldmerk_Pinnen_ja_graag_1 regel_klein

Betaalmethodes

Betaling per PIN is in veel gevallen mogelijk. Zo worden betalingen via V-Pay, VISA Debit card, Maestro en MasterCard Debit Card geaccepteerd. Betaalt u met een creditcard van VISA of MasterCard, zijn we genoodzaakt om over het factuurbedrag 1,7% aan transactiekosten in rekening te brengen. Vanwege de verwerkingstijd van PIN betalingen bij de bank, kunnen grote bedragen, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een auto, uiterlijk één werkdag vòòr aflevering per PIN worden voldaan. Wilt u op de dag van of tijdens aflevering van een auto betalen, betaal dan bijvoorbeeld per bankoverschrijving.

Een bankoverschrijving kunt u doen aan: Auto 19, IBAN NL95 RABO 0322 5766 95 (BIC RABONL2U), onder vermelding van het factuurnummer. Op het moment van aflevering van de auto, onderdeel of dienst, dient de betaling zichtbaar te zijn op onze rekening.

Het kan zijn dat uw bank betaallimieten hanteert bij overschrijvingen en/of PIN betalingen, raadpleeg uw bank voor het wijzigen van uw betaal/daglimiet indien noodzakelijk.

In sommige gevallen is het mogelijk om een factuurbedrag te voldoen middels een autofinanciering/lease of op rekening. Neem vooraf contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Indien u een factuur à contant wilt voldoen, betaal dan bij voorkeur gepast. Bij betaling van grote bedragen à contant, kan het zijn dat meldingsplicht van toepassing is bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

DebitCardYesPlease_small

Payment methodes

Payment by PIN is possible in many cases. For example, payments via V-Pay, VISA Debit card, Maestro and MasterCard Debit Card are accepted. If you pay with a VISA or MasterCard credit card, we are forced to charge 1.7% in transaction costs on top of the invoice amount. Due to the processing time of PIN payments at the bank, large amounts, such as when purchasing a car, can be paid by PIN no later than one working day before registration. If you want to pay on the day of or during registration of a car, you can pay by bank transfer, for example.

You can make a bank transfer to: Auto 19, IBAN NL95 RABO 0322 5766 95 (BIC RABONL2U), stating the invoice number. At the time of delivery of the car, part or service, the payment must be visible in our account.

Your bank may have payment limits for transfers and/or PIN payments, consult your bank to change your payment/daily limit if necessary.

In some cases it is possible to pay an invoice amount through car financing/lease or on account. Please contact us in advance to inquire about the possibilities.

If you wish to pay an invoice in cash, please pay with exact change. When paying large amounts in cash, reporting obligations may apply to the Unusual Transactions Reporting Center.

PinnenBitteSehr_Sticker_klein

Zahlungsmöglichkeiten

In vielen Fällen ist Zahlung per PIN möglich. Beispielsweise, Zahlungen per V-Pay, VISA-Debitkarte, Maestro und MasterCard-Debitkarte werden Akzeptiert. Bei Zahlung mit einer VISA- oder MasterCard-Kreditkarte sind Transaktionskosten à 1.7% über den Rechnungsbetrag notwendig. Aufgrund der zeit ein Überweisung per PIN dauert, können größere Beträge, beispielsweise beim Autokauf, spätestens einen Werktag vor Lieferung per PIN bezahlt werden. Wenn Sie am Tag oder bei der Lieferung eines Autos bezahlen möchten, können Sie beispielsweise per Eilzahlung/Banküberweisung zahlen.

Sie können eine Banküberweisung tätigen an: Auto 19, IBANNL95 RABO 0322 5766 95 (BIC RABONL2U) unter Angabe der Rechnungsnummer. Zum Zeitpunkt der Lieferung des Autos, Teils oder der Dienstleistung muss die Zahlung auf unserem Konto sichtbar sein.

Ihre Bank verfügt möglicherweise über Zahlungslimits für Überweisungen und/oder PIN-Zahlungen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre Bank, um Ihr Zahlungs-/Tageslimit zu ändern.

In manchen Fällen ist es möglich, einen Rechnung über eine Autofinanzierung/Leasing oder auf Rechnung zu Zahlen. Bitte nehmen Sie vorab Kontaktieren Sie uns im Voraus, um sich über die Möglichkeiten zu erkundigen.

Zahlen Sie bei Barzahlungen so genau wie möglich, da Wechselgeld nur begrenzt verfügbar ist. Bei Barzahlungen größerer Beträge können Meldepflichten gegenüber der Meldestelle für ungewöhnliche Transaktionen bestehen.

×

 

Hallo!

Klik op het onderstaande contact om een chat via Whatsapp te starten.

× Hoe kan ik je helpen?